Weboldalaink elérésével, böngészésével, használatának megkezdésével, mint ráutaló magatartással, Ön cégünkkel jogviszonyba lép az alábbi feltételekkel. Amennyiben ezt nem kívánja, ne használja tovább webhelyünket, mert a további böngészést, használatot a feltételek megismerése, és elfogadásaként értelmezzük.

E webhely maga, továbbá megjelenése, és tartalma a Lantál Trade KFT szellemi tulajdona. Ebből fakadóan kifejezett engedélyünk nélkül sem részben, sem egészében nem adaptálható, nem publikálható, nem sokszorosítható, és nem változtatható meg. E webhely közzététele nem tekinthető semmiféle szerzői, vagy iparjogi jogosultság megadásának. A tartalom alapján semmi sem értelmezhető úgy, hogy az engedélyt, vagy jogot nyújtana bármire is, különöse nem védjegy használatára. Jogaink megsértése esetén mint polgár jogi, mint büntető jogi felelősségre vonást kezdeményezünk, emellett teljes kártérítési igényt érvényesítünk, beleértve az elmaradt hasznot, és egyéb következményi károkat.

Noha nagy gondot fordítunk honlapunk karbantartására, valamint arra, hogy pontos tartalmi adatokat nyújtsunk, a weblapokon megjelenő információk tájékoztató jellegűek, melyeket mindenki csak saját felelősségére használhat. Az esetleges pontatlanságokért, elírásokért a Lantál Trade KFT nem vállal semmiféle felelősséget, továbbá fenntartja a jogot, az oldalainkon megjelenő bármilyen tartalom külön értesítés nélküli megváltoztatására, törlésére, beleértve az árváltoztatás jogát is.

A Lantál Trade KFT nem vállal semmilyen anyagi, vagy erkölcsi felelősséget, sem kifejezett, vagy hallgatólagos garanciát, szavatosságot, senkivel szemben, és semmilyen feltételek esetén sem a közzétett információk pontosságáért, megváltozásáért, a hivatkozott más webhelyek elérhetőségéért, különösen azok tartalmáért, ráutalásuk nem tekinthető azok tartalmi jóváhagyásának, vagy tartalmukkal való egyetértésnek, weblapunk, vagy a hivatkozott oldalak vírus, illetve bármiféle rosszindulatú, kártékony programoktól való mentességéért, illetve a jogtisztaságért.